Totul este gata...
Video

Laodicea, între ploaia timpurie și ploaia târzie

Vineri, 24 ianuarie 2020; timp 44:25; format 1080p * audio

Există motive obiective și raționale pentru revărsarea Duhului Sfânt la Cincizecime și la sfârșitul marii controverse? Avem vreun rol în declanșarea lor? Este important să ne cunoaștem responsabilitățile în amânarea sau grăbirea evenimentului glorios despre care vorbește Ioan în Apocalipsa 19? Un lucru este cert: Adevăruri mari rămase ascunse și neînțelese de la Cincizecime au început deja să strălucească în slava lor nativă, lucru care dă fiori reci bisericii Laodicea.

...***...

Colecția 2020

Copyright