Totul este gata...
Video

Slujba împăcării

13 martie 2015; timp 26:27; format 1080p * audio

Există o „slujbă a împăcării,” spune Pavel, care ne-a fost încredințată nouă. Iar împăcarea, spune el, înseamnă unirea dintre divin și uman, acea unire care a fost spartă prin divorțul din Eden
Copyright