„Solia neprihănirii lui Hristos trebuie să răsune de la un capăt la celălalt al pământului, pregătind calea Domnului”
General Conference Bulletin, 1893

Podcast 36: Despre „Acela”

Luni, 19 octombrie 2020; timp 1:11:49; format 1080p * audio

Omul Isus Hristos și neprihănirea Lui

Vineri, 16 octombrie 2020; timp 34:04; format 1080p * audio

Podcast 35: Scrisori periculoase

Luni, 12 octombrie 2020; timp 53:13; format 1080p * audio

Părtași: Temelia creațiunii

Vineri, 9 octombrie 2020; timp 44:28; format 1080p * audio

Podcast 34: Oameni cu nume

Luni, 5 octombrie 2020; timp 57:31; format 1080p * audio

Marea Zi a Ispășirii pentru cei vii

Vineri, 2 octombrie 2020; timp 1:16:12; format 1080p * audio

Podcast 33: Standardul final

Luni, 28 septembrie 2020; timp 35:39; format 1080p * audio

Iuda și Petru

Vineri, 25 septembrie 2020; timp 55:58; format 1080p * audio

Vremuri și soroace

Vineri, 18 septembrie 2020; timp 17:32; format 1080p * audio

Temelie și stâlp central

Vineri, 11 septembrie 2020; timp 37:51; format 1080p * audio

Audio
PODCAST ep. 5: De ce nu ne înțelegem? -- 30 mar 2020

Două oferte

Miercuri, 10 iunie 2020 - gc

Când credem că Dumnezeu trebuie să pedepsească cu moartea pe călcătorii legii divine, automat susţinem că păcatul nu omoară pe nimeni.

Când a fost prezentată tinerei perechi în Eden, marea controversă, în varianta ei prescurtată, a fost o confruntare cu privire la natura păcatului.

Dumnezeu a spus: “Vei muri negreşit.”

Diavolul a spus: “Hotărât că nu veţi muri.”

De atunci omenirea este sfâşiată între aceste două păreri, cu infinitele lor variante.

Dacă admitem că păcatul înseamnă despărţirea voluntară de izvorul vieţii (DA 764), avertizarea lui Dumnezeu se traduce astfel: “Alegând să te desparţi de izvorul vieţii, Eu sunt obligat să te părăsesc, în virtutea dreptului inalienabil la liberă alegere. Fără Duhul Sfânt locuind în minte, aceasta nu mai poate împiedica degradarea morală a sufletului şi degradarea fizică a organismului, chiar dacă eu vă asigur pentru o vreme supravieţuirea. Finalul acestei decizii este moartea veşnică, fără niciun fel de intervenţie de pedepsire din partea Mea.” Făgăduinţa diavolului suna aşa:

“Dumnezeu vă minte. Vă ameninţă cu moartea spre a vă ţine în robie. El ştie bine că unirea cu natura divină, prezenţa legii în inimă, este un sistem de control care vă împiedică să evoluaţi. Fiecare fiinţă creată este destinată să ajungă ca Dumnezeu, dar El nu doreşte să piardă privilegiile de care Se bucură, şi nici nu doreşte să le împartă cu voi. Refuzaţi sistemul de control implantat în voi, şi aveţi cale liberă către muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei.”

Adam şi Eva au ales varianta diavolului despre marea controversă, dar promisiunea lui s-a dovedit mincinoasă. Evoluţia spre dumnezeire nu a demarat. Din contră, primul copil al perechii amăgite s-a dovedit un criminal, iar omenirea s-a prăvălit în mizerie.

Oamenii au dorit răspunsuri de la noua administraţie a planetei: De ce murim? De ce nu ne dezvoltăm, aşa cum ni s-a promis? De ce am pierdut haina de lumină, dacă urmează să ajungem ca Dumnezeu?

Răspunsul cinic al diavolului a fost că Dumnezeu, enervat de rebeliunea lor, a luat decizia “ciudată” de a-i pedepsi, persecutându-i până la exterminare. Propaganda aceasta mincinoasă avea nevoie de susţinere practică, de “dovezi” pe care populaţia să-şi clădească imaginea despre Dumnezeu. Aşa că, folosindu-se de capacităţile lui supranaturale, el a declanşat o vastă campanie de operaţiuni secrete prin care propaganda lui să capete credibilitate. A început munca de educaţie, bazată pe dovezi măsluite, evenimente “naturale” şi martori corupţi.

Aşa cum am spus şi altădată, dacă Dumnezeu ar fi folosit violenţa împotriva opozanţilor Lui, la ora asta universul nici n-ar mai fi ştiut sigur dacă a existat vreodată cineva cu numele de Lucifer. Dacă folosirea forţei în situaţii de urgenţă – ca o ultimă soluţie, cum spunea un teolog adventist – era o opţiune viabilă în legislaţia divină, niciodată nu s-ar fi ajuns în situaţia prezentă, căci corecţia ar fi fost aplicată mai înainte ca infecţia păcatului să se răspândească la nivel global. Dacă împărăţia lui Dumnezeu ar fi fondată pe folosirea forţei constrângătoare, cine ar mai dori să trăiască veşnic în ea?

Vă amintiţi situaţia de după potop? Unii credeau că există Dumnezeu, şi că El este acela care a produs potopul. Care a fost rezultatul acelei credinţe? “Inima lor, ca şi a lui Cain, s-a răsculat împotriva Lui” (PP 119).

Propaganda diavolului, însoţită de tot felul de semne şi minuni, a căpătat proporţii uluitoare în timpul nostru, deoarece el trebuie să neutralizeze “chiar pe cei aleşi.” El acţionează încă din spatele cortinei, ca şi în trecut, spre a ne convinge că devastările globale sunt produse de Dumnezeu, sau de cei în slujba lui Dumnezeu. Iar cei mai eficienţi susţinători ai lui s-au dovedit tocmai oamenii care declară că sunt slujitorii lui Dumnezeu.

Insistând că Dumnezeu trebuie să-i pedepsească pe păcătoşi cu moartea, ca să poată pune capăt istoriei păcatului, ei spun de fapt că păcatul nu omoară pe nimeni, şi astfel devin ecoul minciunii din Eden: “Hotărât că nu veţi muri!”

Acesta este motivul principal pentru care rebeliunea continuă.

**************

...articole...

Vise, viziuni, experiențe

Visul meu american

A moștenit un Nume

„Și nimeni nu putea să învețe cântarea”

Confederația și „spiritul rezistenței la schimbare”

Omul nou și confuzia din Sfânta

Domnul cu tine, viteazule!

...serii video...

Podcast 2020

Colecția 2020

Dorin - Colecția 2020

Colecția 2019

Dorin - Colecția 2019

Colecția 2018

Dorin - Colecția 2018

Colecția 2017

Cumpăna Precisă

MMA 2.0

Martor Ocular

Sanctuarul

Copyright