Totul este gata...
Video

Ecuația ultimei generații

24 ianuarie 2014; timp 13:57; format 1080p * audio

În 1888 Dumnezeu a oferit poporului Său o ecuație, simple caractere pe hârtie, dar în ea stă ascunsă puterea formidabilă a formării rasei umane vesiunea 2.0, oameni părtași de natură divină. Ea nu așteaptă decât să fie luată în serios și aplicată în practică.
Copyright