Totul este gata...
Video

O covercă...

Vineri, 21 decembrie 2018; timp 1:08:12; format 1080p * audio

Oricât au încercat activiștii și propagandiștii să-i fardeze chipul, coverca a rămas aceeași colibă nefolositoare în câmpul de castraveți al ierarhiei care se dă drept Dumnezeu. O covercă în care continuă nelegiuirea unită cu sărbătoarea, jertfele nefolositoare, rugăciunile neascultate de nimeni și vuietul cântecelor care încearcă să ascundă goliciunea sufletului. O covercă care devine sub ochii noștri locuința oricărei păsări necurate și urâte, un adăpost pentru strigoii vremilor trecute care bântuie tot mai vizibil casa noastră cea sfântă și slăvită.

...***...

Colecția 2018

Copyright