Totul este gata...
Video

Divine OS: Unicul plus necesar

Vineri, 12 iulie 2019; timp 48:12; format 1080p * audio

Umanismul și transumanismul (h+) încearcă imposibilul. Retușează un cadavru. Fardează un muribund. Siliconează o mumie. Omenirea a pierdut sistemul de operare divin și nicio improvizație nu va rezolva lipsa lui din templul inimii. Dumnezeu a spus simplu și clar, cu mii de ani în urmă: „Voi scrie legea Mea în inima și mintea lor,” iar legea aceasta este sistemul de operare divin, o copie a caracterului divinității. Este haina de in subțire oferită la Nunta Mielului, așa cum spune Ioan în Apocalipsa 19, și despre care Zaharia declara că va veni „într-o singură zi,” prin decret divin și fără niciun merit din partea poporului lui Dumnezeu: „Ștergeți vechiul sistem de operare — legea păcatului și a morții — și instalați noul sistem de operare — legea Duhului de viață în Hristos.” Această „dezbrăcare” și „îmbărcare” (Zah 3:1-7) este singura speranță a omenirii. Aceasta este adevărata singularitate, când omenescul și divinul se unesc. Orice altceva este deșertăciune și goană după vânt.

...***...

Colecția 2019

Copyright