Totul este gata...
Video

„Îl vor plânge amarnic”

Vineri, 6 ianuarie 2017; timp 38:21; format 1080p * audio

Zaharia spune că atunci când poporul lui Dumnezeu va înțelege pe cine a străpuns, se va deschide pentru ei un „izvor pentru păcat și necurăție.” Cu alte cuvinte, nu vom vedea ziua ispășirii pentru cei vii, ștergerea păcatelor, fără să înțelegem tainele rămase ascunse și neînțelese de la ziua cincizecimii.
Copyright