Totul este gata...
Video

Podcast 71: Adevăruri vechi

Luni, 24 mai 2021; timp 22:58; format 1080p * audio

Făgăduința că adevărurile vechi vor fi văzute într-o lumină nouă a fost problematică în toate timpurile, și se dovedește că prezentul nu face deloc excepție. Cine garantează că posedă cheia interpretării noi și corecte a vechilor adevăruri? De ce ar trebui vechile adevăruri să fie văzute altfel decât atunci când au fost comunicate? Nu este aceasta - reinterpretarea Scripturii - chiar pâinea și apa fiecărei apostazii? De ce ar oferi Dumnezeu un adevăr, dacă peste generații el trebuie văzut diferit?

...***...

Podcast 2021

Copyright