Totul este gata...
Video

Podcast 69: Prejudecăți

Luni, 17 mai 2021; timp 43:00; format 1080p * audio

Noi toți avem prejudecăți în multe situații ale vieții, cu privire la oameni, fapte sau evenimente. Teribil este atunci când aceste prejudecăți ne împiedică să analizăm obiectiv lumina pe care Dumnezeu o trimite poporului Său în fiecare generație. Și mai cumplit este atunci când lumina este trimisă responsabililor poporului, așa cum a fost la Minneapolis, și este respinsă din cauza prejudecăților și orgoliilor copilărești.

...***...

Podcast 2021

Copyright