Totul este gata...
Video

Podcast 78: Îngerul al treilea

Vineri, 18 iunie 2021; timp 33:09; format 1080p * audio

Solia îngerului al treilea nu depinde de date sau perioade profetice. Ea este o chemare la Marea Zi a Ispășirii pentru cei vii, în care Marele nostru Preot împlinește cu ei făgăduința din Ezechiel 36. Atunci când biserica Laodicea își sigilează destinul printr-o decizie clară, informată, de a participa sau nu la acest iminent eveniment, imediat Marele Preot revarsă peste ei binecuvântarea promisă. Apare un popor unit cu divinitatea, și implicit invitația pentru gloatele din Babilon de a participa și ei la acest glorios eveniment. Afară de dragostea pentru neprihănirea lui Hristos, nicio altă atracție sau amenințare nu va pregăti poporul pentru Nunta Mielului.

...***...

Podcast 2021

Copyright