Totul este gata...
Video

De la Hollywood la Holy of Holies

Vineri, 29 noiembrie 2019; timp 44:18; format 1080p * audio

Slava neprihănirii lui Hristos convinge și atrage suflete prețioase din toate semințiile, neamurile, limbile și popoarele. Din toate clasele sociale. Din toate orientările politice și filosofice. De la drumuri și de la garduri. Se apropie vertiginos timpul tămăduirii „fiicei poporului Meu,” când sub lumina Soarelui Neprihănirii se formează o altă omenire, o nouă rasă umană: Oameni părtași de natură divină. Fiul Omului — începătorul unei noi rase umane - își pregătește națiunea, chiar sub ochii noștri.

...***...

Colecția 2019

Copyright