Totul este gata...
Video

Înțelepciunea lui Dumnezeu

2 ianuarie 2015; timp 26:38; format 1080p * audio

Oricine nu cunoaște înțelepciunea lui Dumnezeu, spune Pavel, va răstigni, într-un fel sau altul, pe Domnul slavei, oricât de zelos, credincios sau evlavios ar fi el.
Copyright