Totul este gata...
Articole

„Sfințit în voi sub ochii lor”

22 iunie 2016 - gc

Articol

„De aceea voi sfinți Numele Meu cel mare care a fost pângărit printre neamuri, pe care l-ați pângărit în mijlocul lor. Și neamurile vor cunoaște că Eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfințit în voi sub ochii lor” (Eze 36:23).

Acest pasaj din Ezechiel explică succesul formidabil pe care l-a avut Baal în amăgirea națiunilor. Chiar poporul lui Dumnezeu a fost factorul destabilizator. Ei au pângărit numele Domnului în mijlocul neamurilor. În predicarea și practica lor L-au prezentat pe Dumnezeu ca fiind aspru, pretențios, neiertător, criminal. Au crezut și au predicat că dragostea poate fi câștigată prin forță și amenințarea cu forța. Iar neamurile s-au scârbit și au fugit de un astfel de Dumnezeu.

Soluția lui Dumnezeu pentru o asemenea stare de urgență este clar exprimată: „când voi fi sfințit în voi sub ochii lor.”

Exact aceasta este tragedia urmașilor lui Hristos din toate generațiile. Au refuzat soluția lui Dumnezeu și au venit cu planurile lor mai bune, cu proiectele lor strategice de a încheia lucrarea.

„Sfințit în voi sub ochii lor” însemna realizarea tainei evlaviei, nunta, unirea dintre divin și uman, Hristos în voi, aducerea neprihănirii veșnice, curățirea sanctuarului, ziua ispășirii pentru cei vii, trâmbița a șaptea, sfârșitul tainei lui Dumnezeu.

Îngerul bisericii Laodiceea a aruncat toate acestea la gunoi, și vine cu propriile soluții spre a ajuta omenirea să-L cunoască pe Dumnezeu:

- Mai multă lucrare misionară. Adică să ducem vestea bună până la marginile pământului. Dacă se poate (și o să se poată), umăr la umăr cu toți „oamenii de bine” din trenul de mare viteză. Strigăm alături de toți ceilalți că îndreptățirea prin credință este evanghelia curată, fără să înțelegem că această fază a lucrării lui Hristos a fost preluată de Baal. Temelia și stâlpul central al credinței advente — Daniel 8;14 — sunt considerate mituri, alegorii, fanteziile secolului 19, bune de aruncat în magazia de vechituri a creștinismului.

- O mai bună calitate a vieții. Adică, dacă oamenii vor vedea că noi trăim mai mult decât ei (unsprezece ani în plus), vor fi dispuși să investigheze doctrinele noastre. Vor admira cohortele de psihologi înhămați la vindecarea comportamentală a acestui popor, vor aplauda călăuzitorii de conștiințe și noua clasă de antrenori adventiști care să ne scoată din coverca de castraveți despre care vorbea Isaia.

- Educație superioară. Cât mai multe diplome și recunoașteri ale instituțiilor de învățământ superior vor produce o biserică luminată, ancorată în realitate, adaptată nevoilor lumii. Televiziunile adventiste nu mai contenesc să promoveze „oamenii de succes” și să laude fără rușine performanțele lor academice. Nu există emisiune care să nu poată fi încadrată în seria „Cununa veștejită a bețivilor lui Efraim.”

- Mai multă rugăciune. Strigați cu 17 milioane de voci că vreți neapărat Duhul Sfânt, în același timp și la ore fixe. Ploaia Târzie nu poate veni peste un popor indolent, ea trebuie cerută cu disperare. Și sistematic, prin planuri elaborate la nivelul de vârf al bisericii. Nu contează opinia cerului despre noi, că am întors spatele lui Hristos, și că suntem conduși spre Egipt de un înger al bisericii „ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol.”

Până când acest „voi fi sfințit în voi sub ochii lor” nu se va realiza, neamurile nu vor reuși să vadă pe adevăratul Dumnezeu de circul pe care Satana îl face dându-se drept Hristos, iar biserica Laodicea va continua să pângărească numele Domnului printre neamuri.

Domnul nu spune aici „voi fi sfințit de voi, prin voi, sau cu ajutorul vostru.” Omenirea a ajuns la o asemenea saturație de promisiuni ieftine, vorbe goale, sloganuri nesimțite și propagandă de contrabandă încât și-a pierdut încrederea și nu vrea să mai asculte nimic. Doar o demonstrație concretă, clară, „sub ochii lor” că omenescul unit cu divinul nu comite păcat, va reuși să convingă neamurile că au fost păcălite cu un Hristos fals.

Al treilea Ilie nu va bate marea și uscatul să țină prelegeri despre adevăratul Hristos. Nu va folosi tehnici de manipulare lingvistică să-i motiveze pe oameni să se informeze corect, sau să treacă de partea lui. Nici nu se va ascunde după prezentări de sănătate, programe de binefacere sau concerte atrăgătoare spre a păcăli pe cineva să-i accepte doctrinele.

El doar va fi făcut „un templu al lui Dumnezeu prin Duhul,” va fi îmbrăcat cu haina de sărbătoare din Zaharia 3, iar această unire dintre divin și uman va striga cât de convingător se poate: „Iată Dumnezeul vostru.”

...***...

Articole 2016

Marea mișcare adventă

„Voi fi sfințit în voi”

Oasele căpeteniilor

Copyright