Totul este gata...
Video

Împărăteasa cerului

Vineri, 19 mai 2017; timp 6:29; format 1080p * audio

Egiptul şi Babilonul n-au fost niciodată soluţia la orbirea laodiceană. În loc să aducem tămâie împărătesei cerului, care va deveni pe zi ce trece tot mai insistentă, nu ar fi mai potrivit să ascultăm avertizarea Acelui Dumnezeu “dispreţuit şi părăsit de oameni,” că învăţăturile eronate ale teologiei populare au produs mii şi mii de necredincioşi?
Copyright