Totul este gata...
Video

Emanuel: Dumnezeu cu noi

Vineri, 1 noiembrie 2019; timp 20:36; format 1080p * audio

„A venit la ai Săi, dar ai Săi nu L-au primit,” deoarece „ai Săi” sute de ani au citit greșit Scriptura și nu au înțeles că toate ceremoniile de la sanctuar vorbeau despre „Omul” Isus Hristos. Nu au crezut că Al doilea Adam este „Dumnezeu cu noi,” prototipul noii familii umane. Toate cărțile Scripturii vorbeau despre El, și când a venit printre ei, întrebau plini de dispreț: „Cine este acesta?”

...***...

Colecția 2019

Copyright