Totul este gata...
Video

Părtași de natură divină - 2

Vineri, 1 iunie 2018; timp 53:21; format 1080p * audio

Fără înțelegerea corectă a scopului etern al lui Dumnezeu, nicio doctrină creștină nu are sens și nu poate fi de ajutor pentru vindecarea de laodiceanism. Și exact din acest motiv este și respinsă, ca Laodicea să poată continua viața abundentă la umbra lui Icabod și să obțină mântuirea via mormânt prin credință. O astfel de așteptare nu va aduce niciodată ziua ispășirii sau ploaia târzie. Poate asigura doar perpetua răstignire a lui Hristos și menținerea Lui în poziția de mijlocitor, de acoperitor al păcatelor mărturisite. Și mai poate asigura ceva: Păstrarea lui Azazel în tabără în speranța că o să-l vindecăm cândva de râie.
Copyright