Totul este gata...
Video

Podcast 86: Metafore

Vineri, 13 august 2021; timp 44:01; format 1080p * audio

Dumnezeu a vorbit permanent, de la Moise la Ellen White, prin simboluri, metafore, figuri de stil. Și ne-a explicat și motivul pentru care face acest lucru: Ca să fie găsit doar de cei care Îl caută din toată inima. În limbajul vremii noastre, ca să fie apreciat doar de cei care iubesc neprihănirea și urăsc nelegiuirea, de cei care urmăresc binele cauzei lui Dumnezeu mai mult decât propria mântuire. În împărăția neprihănirii nu este loc pentru cei care vor să vină acolo din interes sau de frică.

...***...

Podcast 2021

Copyright