Totul este gata...
Video

Atitudini

Vineri, 2 noiembrie 2018; timp 54:16; format 1080p * audio

La Minneapolis Dumnezeu nu a venit cu cereri, cu pretenții, cu stadarde mai elaborate, cu programe de fapte mai împovărătoare, cu amenințări, cu reproșuri. Nu a făcut decât să arate calea în Sfânta Sfintelor, ca poporul să înțeleagă că a sosit Ziua Ispășirii și să vină la unirea dintre uman și divin doar prin credință, așa cum sunt, fără niciun fel de alte condiții. Aștepta de la liderii bisericii Sale o inimă umilă și dispusă să învețe. O simplă atitudine de respect și apreciere pentru un asemenea incredibil cadou oferit unui ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Atitudinea a fost de sfidare, batjocură și dispreț. Astăzi culegem roadele.

...***...

Colecția 2018

Copyright