Totul este gata...
Video

Adam și Hristos

11 septembrie 2015; timp 49:40; format 1080p * audio

Cel mai popular personaj al istoriei este și cel mai neînțeles. De aceea Domnul, „în marea Sa îndurare,” a trimis poporului Său o foarte prețioasă solie prin frații Waggoner și Jones, spre a-L prezenta pe Hristos „mai proeminent,” atât de proeminent încât să se producă Nunta Mielului. Dar poporul Său nu a înțeles însemnătatea Domnului la care priveau cu atât mândrie...
Copyright