Totul este gata...
Video

O credință inteligentă

Vineri, 5 iulie 2019; timp 30:25; format 1080p * audio

Singura credință pe care o recomandă Scriptura este credința lui Isus. Era o credință informată, testată, verificată și demonstrată: „Tatăl, care locuiește în Mine, El face aceste lucrări ale Lui.” Neprihănirea este lucrarea Lui, și în Omul Isus Hristos cerul a dovedit fără nicio îndoială că omenescul unit cu divinul nu comite păcat. Acolo unde este instalată legea Duhului de viață, persoana respectivă nu mai păcătuiește. Aceasta este „statura plinătății lui Hristos,” „starea de om mare” la care ne cheamă Domnul nostru. Și o vom avea, dacă acceptăm credința lui Isus, acea credință informată, testată, verificată, demonstrată. O credință inteligentă.

...***...

Colecția 2019

Copyright