Totul este gata...
Video

155 - Pietre de poticnire

Vineri, 20 ianuarie 2023; timp 1:25:32; format 1080p * audio

Solia neprihănirii lui Hristos a întâmpinat dificultăți majore chiar de la apariția ei, în 1888. De atunci generații întregi de teologi și cărturari ai bisericii au făcut imposibilul spre a demonstra că nu există nimic important sau valoros în solia trimisă de Dumnezeu. Au așezat înaintea poporului tot felul de pietre de poticnire, astfel ca poporul să stea departe de soluția lui Dumnezeu pentru pandemia laodiceană.

...***...

Podcast

Copyright