Totul este gata...
Video

Waggoner și Andreasen despre ultima generație

Vineri, 12 aprilie 2019; timp 32:12; format 1080p * audio

Dumnezeu nu a trimis lumină în 1844 pentru a ridica o nouă biserică protestantă. Erau destule deja. El doar a deschis o ușă înaintea bisericii Filadelfia, astfel ca bravii protestanți să facă pasul dincolo de perdea împreună cu Hristos, Marele lor Preot. Începuse Ziua Ispășirii, cu cei morți în Hristos, urmând să treacă foarte curând la generația în viață. Venise timpul pentru Ezechiel 36:23, clipa în care scopul etern al lui Dumnezeu să fie expus înaintea omenirii în cel mai clar și vizibil mod. Puțini au văzut această intenție a lui Dumnezeu, preocupați mai mult de mântuirea personală și statutul lor juridic în ochii cerului. Waggoner și Andreasen au înțeles, și au vorbit despre acest popor cu o experiență unică în toată existența familiei omenești. Întoarcerea lor de la fărădelege la neprihănire va lumina pământul cu slava lui Dumnezeu.

...***...

Colecția 2019

Copyright