Totul este gata...
Video

Pavel despre ispășire și taina lui Dumnezeu

Vineri, 28 iunie 2019; timp 48:12; format 1080p * audio

Împăcarea cu Dumnezeu este ispășirea, spune Pavel, ispășire pe care o descrie foarte precis: „Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine.” De ce oare creștinii, în general, și adventiștii, în special, nu proclamă această ispășire demonstrată în Hristos, aceea că omenescul unit cu divinul nu comite păcat? Din această formulare un lucru fascinează imediat: Dumnezeu era în Hristos. Adică locuia în Hristos, era unit cu Hristos, exact esența sanctuarului. Misiunea noastră? „Vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu.” Asta spune clar că această împăcare, ispășire, prin locuirea lui Dumnezeu în noi este absolut necesară, că nu este suficient că a avut loc în Hristos. Dacă era suficientă, atunci Pavel trebuia să spună: Nu mai trebuie să vă împăcați personal cu Dumnezeu, deoarece s-a realizat în Hristos și pentru voi.

...***...

Colecția 2019

Copyright