Totul este gata...
Video

Îngerul al treilea și revenirea lui Hristos

Vineri, 13 ianuarie 2017; timp 36:19; format 1080p * audio

Orice încercare de a decoda timpul revenirii lui Hristos se va lovi de piedica formidabilă care este Ezechiel 36:23, când Dumnezeu va trebui să fie sfințit în noi sub ochii neamurilor, ca o ultimă demonstrație publică a faptului că omenescul unit cu divinul nu comite păcat.
Copyright