Totul este gata...
Video

106: Deodată

Vineri, 14 ianuarie 2022; timp 21:29; format 1080p * audio

Multiple pasaje din Inspirație vorbesc despre Marea Zi a Ispășirii ca fiind un moment unic și colectiv pentru toți cei care au voit să participe la el. Astăzi vorbim despre valea de oase uscate a lui Ezechiel, și cum la porunca lui un popor mort în greșeli și păcate înviază deodată. Lecția de aici este că, așa cum învierea este un moment și nu se petrece în lungi perioade de timp, tot așa apariția unei alte omeniri - oameni uniți cu divinitatea prin părtășie de natură divină - se produce deodată, la rostirea cuvântului creator.

...***...

Podcast 2022

Copyright