Totul este gata...
Video

Păcatul Ierusalimului

Luni, 5 noiembrie 2018; timp 1:06:01; format 1080p

Ierusalimul trebuia să fie Cetatea Păcii, adică locul biruinței lui Hristos în marea controversă. Dar cu mulți ani înainte el fusese confiscat de administratorii viei, sub pretextul că ei sunt locțiitorii Stăpânului și astfel au toată autoritatea să decidă în chestiuni de credință și conștiință. Au deformat atât de mult simbolurile și metaforele încredințate strămoșilor lor, încât poporului i-a fost imposibil să întrezărească marea lumină adusă de Cel de-al doilea Adam, speranța și visul națiunii. Astăzi istoria se repetă cu precizia ei înfricoșătoare. Poporul nostru este încorsetat în politici instituționale și tradiții religioase dincolo de orice capacitate de a mai vedea lumină în solia îngerului al treilea, care arată calea în Sfânta Sfintelor. Păcatul lor este păcatul nostru. Și nu vedem.
Copyright