Totul este gata...
Video

Poporul judecății și mesagerii lui

Vineri, 14 august 2020; timp 45:01; format 1080p * audio

Poporul judecății a primit toate informațiile necesare spre a putea ieși din pandemia laodiceană, iar lumina a strălucit în raze clare și distincte. Toate detaliile oferite de profeți - de la Ieremia la Ellen White - marchează precis destinul înalt al acestui popor: O nouă rasă umană, unită cu divinitatea prin părtășie de natură divină. În limbajul vremii noastre, o nouă omenire în care se reinstalează sistemul de operare pierdut în Eden. Aceasta este vestea bună pe care mesagerii neprihănirii lui Hristos o proclamă în aceste zile.

...***...

Colecția 2020

Copyright