Totul este gata...
Video

110: Informații esențiale

Vineri, 11 februarie 2022; timp 39:57; format 1080p * audio

Dumnezeu a oferit mereu poporului Său informații precise în marile intersecții ale istoriei. Și totuși, în toate aceste intersecții poporul Său a ales drumul greșit. Cum se explică? Dacă lecțiile istoriei mai înseamnă ceva, atunci principalul motiv este acela că ei niciodată nu au crezut și acceptat faptul că Dumnezeu a lucrat mereu „pe canale neconvenționale” și „pe o cale contrară planurilor omenești.” Acum, la final de istorie, Dumnezeu ne-a oferit din nou informații esențiale cu privire la locul și rolul poporului Său în marea controversă. Ferice de cei care vor aprecia lumina trimisă cu privire la ultima mare operațiune prin care se obține acel popor „unit cu divinitatea prin părtășie de natură divină.”

...***...

Podcast 2022

Copyright