Totul este gata...
Articole

Marea Controversă, Nunta Mielului și solia 1888

9 decembrie 2017 - gc

Articol

De ce „Nunta Mielului” și o invitație la ea, ca subiect central al acestui site? Ce legătură există între epicentrul Marii Controverse dintre Hristos și Satana și faimoasa „Nuntă” din Apocalipsa lui Ioan? Este ea atât de importantă încât să solicite întreaga noastră atenție? Are vreo legătură cu solia îngerului al treilea? Cu solia neprihănirii lui Hristos în legătură cu legea? Mai important, are vreo legătură cu viața noastră astăzi, acum, cu poziția pe care o luăm personal în marea controversă?

Astăzi am să explic de ce cred că Nunta Mielului este punctul central al soliei 1888 și evenimentul major care stă în fața acestei generații de posibili terebinți ai neprihănirii.

Punctul central al rebeliunii lui Satana a fost un atac asupra temeliei guvernării lui Dumnezeu, un atac asupra scopului Său etern în creațiune. El propunea divorțul dintre natura creată și cea divină ca pe o trambulină sigură către dumnezeire. Așa a început Marea Controversă. Aflată în derulare, ea va dovedi fără umbră de îndoială dacă guvernarea divină este legitimă, sau trebuie înlocuită de administrația pe care diavolul o experimentează acum pe planeta Pământ.

Dumnezeu a spus că fără sistemul de operare divin, fără ADN-ul Creatorului, nu poate exista viață în univers.

Lucifer devenit Satana a spus că tocmai prezența acestei componente divine este piedica în fața dezvoltării noastre infinite.

Cine are dreptate?

Ceea ce se întâmplă pe această planetă este încercarea disperată a diavolului de a demonstra că se poate ridica o civilizație prosperă, pașnică și durabilă fără ca oamenii să fie părtași de natură divină. Deși le oferă libertate deplină în acest scop, Dumnezeu spune apăsat că acesta este un proiect falimentar, și că sfârșitul sigur al acestui experiment este devastare globală și moarte veșnică.

Motivul pentru care această Mare Controversă a durat atât de mult este lentoarea mentală și spirituală a omenirii de a înțelege realitatea. Au trecut 4000 de ani și societatea umană nu a priceput că există un guvern din umbră, al „duhurilor răutății” din locurile „cerești,” care nu reușește să se țină de promisiunile electorale.

Misiunea Omului Isus Hristos a fost să demaște această conspirație la nivel înalt, arătând lumii Calea de la păcat la neprihănire: Omenescul unit cu divinul nu comite păcat.

Au trecut de atunci 2000 de ani, iar omenirea nu a reușit încă să înțeleagă natura păcatului, caracterul lui Dumnezeu și adevăratele puncte în dispută. Nici chiar urmașii declarați ai lui Hristos nu au înțeles scopul lui Dumnezeu cu Sanctuarul, demonstrat în Isus Hristos, anume că fără unirea dintre divin și uman, realizată prin locuirea Creatorului în templul inimii, nu există viață. Așa se face că ei, deși zeloși pentru câștigarea de suflete, nu au făcut decât să „pângărească” (Eze 36:22-23) numele lui Dumnezeu printre neamurile la care mergeau să ducă vestea bună.

Când va fi onorat numele lui Dumnezeu? Când va fi expusă natura criminală a guvernării „păsărilor necurate” care trag sforile în Babilonul cel mare? Când se va încheia această controversă între neprihănire și păcat? Când va adera Planeta Pământ la marea comunitate a familiilor loiale guvernării divine?

Ioan spune că acest lucru se va întâmpla atunci când scopul lui Dumnezeu va putea fi realizat în poporul Său, ca o dovadă de netăgăduit că singura cale de la păcat la neprihănire este părtășia de natură divină, legământul cel veșnic. El numește acest eveniment grandios ca fiind „Nunta Mielului” (Apoc 19:1-6). Așa se încheie Marea Controversă, iar Dumnezeul nostru începe din nou să împărățească.

Acesta este subiectul central al grupului nostru de studiu, subiect pe care l-am descoperit în solia neprihănirii lui Hristos trimisă acestui popor prin frații Waggoner și Jones. Această solie „arată calea în Sfânta Sfintelor” — acolo unde omenescul și divinul se unesc — și astfel devine „cu adevărat solia îngerului al treilea.”

Este „ultima solie de har,” o invitație finală la Nunta Mielului pentru toți cei care urmăresc binele colectiv al familiei omenești, onoarea lui Dumnezeu, a lui Hristos, și revenirea la pacea, siguranța și bunăstarea pe care doar neprihănirea le poate garanta.

...***...

Articole 2017

Enoh, Tâlharul

Planeta-închisoare și repopularea universului

Lacrimi și vindecare

Ceva de arătat, nu de declarat

Hristos, modelul terebinților din ultima generație

„Stă scris” - o nouă perspectivă

„Părăseau gruparea...”

Solia lui Dumnezeu este nenegociabilă

Haina neprihănirii

Ne cerem scuze

1517, 1844, 1888, 2017

Frunzele de smochin nu sunt o protecție

A.T.Jones, Ziua Ispășirii și poporul rămășiței

Marea controversă, Nunta Mielului și solia 1888

Copyright