Totul este gata...
Video

Cumpăna Precisă - Episodul 7

Luni, 1 octombrie 2018; timp 7:39; format 1080p * audio

Mărturia Cumpenei Precise, a Martorului Credincios, este secondată de declarațiile uluitoare ale Spiritului Profeției despre starea actuală a îngerului bisericii Laodicea. Pe temelia acestor doi martori, solia 1888 este ultima avertizare că încăpățânarea de a recunoșate goliciunea laodiceană va duce la vărsarea din gura Domnului pentru acest popor și liderii lui.
Copyright