Totul este gata...
Video

Solia 1888: Oferta unui Hristos refuzat

22 ianuarie 2016; timp 58:23; format 1080p * audio

Orice solie de la Dumnezeu a fost o ofertă de har abundent pentru poporul Său, dar în 1888 ni s-a oferit o imagine mai proeminentă a lui Hristos, în lucrarea Sa finală de înlăturare a păcatului din sanctuar. Oferta este încă refuzată de poporul Său.
Copyright