Totul este gata...
Video

Ploaia Târzie promisă

14 iunie 2013; timp 6:58; format 1080p * audio

Dacă Ploaia Târzie promisă vine din mari depărtări, atunci o primim cu bucurie. Până acum, nu a venit decât din mici depărtări, adică de la Minneapolis 1888, și de aceea nu am băgat-o în seamă; o așteptăm pe cea din mari depărtări. Care se încăpățânează să stea în mari depărătări și să ne sfideze, oricâte plecăciuni și rugăminți i s-au făcut prin tot felul de operațiuni și proiecte strategice.
Copyright