Totul este gata...
Video

Podcast 104: Sfârșitul tainei lui Dumnezeu

Vineri, 31 decembrie 2021; timp 38:10; format 1080p * audio

Trâmbița a șaptea anunță sfârșitul tainei lui Dumnezeu, ca o împlinire a făgăduinței făcută prin Ezechiel că neamurile vor avea ocazia să-L cunoască pe adevăratul Dumnezeu prin descoperirea Sa în copiii Săi credincioși din ultima generație. Se va realiza „Hristos în voi nădejdea slavei,” acea slavă pierdută în Eden, slava noului legământ. Nu există ideal mai înalt decât acesta, sau motiv de a trăi pe această planetă acum, când marea controversă se apropie vertiginos de finalul ei. Să participi la Marea Zi a Ispășirii, să fii o parte a noii omeniri începute de Hristos, să contribui la „arătarea fiilor lui Dumnezeu” este cea mai mare realizare a tuturor timpurilor.

...***...

Podcast 2021

Copyright