Totul este gata...
Video

Podcast 45: Pentru învățătura noastră - 2

Luni, 21 decembrie 2020; timp 52:34; format 1080p * audio

Informațiile despre bătăliile trecutului au fost înregistrate și păstrate pentru educația unei generații care va încheia marea controversă, prin aducerea evenimentului descris în Apocalips 19 și profetizat în Exechiel 36:23. Ferice de cine ascultă și înțelege.

...***...

Podcast 2020

Copyright