Totul este gata...
Video

Pandemia laodiceană

Vineri, 3 aprilie 2020; timp 38:09; format 1080p * audio

Există în zilele noastre o vastă campanie de delimitare a Bisericii Adventiste de ciumata Laodicea din Apocalipsa 3. Ani de zile s-au străduit pastorii și teologii să educe poporul acesta că el este „poporul judecății,” ultima biserică a lui Dumnezeu de pe pământ, și că după ea nu va mai exista o altă biserică. Acum tot ei au început demolarea, și fac eforturi la fel de zeloase să convingă acest popor că nu este el „poporul judecății,” ci doar o voce profetică în creștinismul global, una dintre cele șapte femei ale lui Isaia 4, care doreau numele lui Isus, dar cu hrana și îmbrăcămintea lor. Noi le spunem foarte clar acestor aventurieri: Nu mai merge cu hrana și îmbrăcămintea voastră! Ori acceptați hrana și îmbrăcămintea Lui, ori dați-vă la o parte din drum! Eliberați calea Împăratului!

...***...

Colecția 2020

Copyright