Totul este gata...
Video

Solia 1888 este despre „Hristos Cel viu”

Vineri, 23 septembrie 2016; timp 12:50; format 1080p * audio

Solia 1888, „cu adevărat solia îngerului al treilea,” este despre „Hristos cel viu,” adică omenescul unit cu divinul replicat în fiecare om însetat după neprihănire.
Copyright