Totul este gata...
Video

Rădăcina și ramura

Vineri, 3 martie 2017; timp 22:38; format 1080p * audio

Timpul a demonstrat suficient de clar că firea pământească nu poate fi nici convertită, nici educată, nici botezată. Doar înlocuirea ei cu legea Duhului de viață în Hristos va putea garanta funcționarea legământului cel veșnic în rasa umană.
Copyright