Totul este gata...
Video

Părtași: Temelia creațiunii

Vineri, 9 octombrie 2020; timp 44:28; format 1080p * audio

Există o teamă generalizată față de soluția lui Dumnezeu anunțată de profeți și demonstrată în Hristos. A fi „un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul” produce astăzi frică și mânie. Este împlinirea exactă a profeției încredințată acestui popor: „În manifestarea puterii care va lumina pământul cu slava ei, oamenii vor vedea ceva care, în orbirea lor, li se va părea periculos, care le va trezi temeri, şi se vor aşeza împotriva ei.”

...***...

Colecția 2020

Copyright