Totul este gata...
Video

Omul Isus Hristos și neprihănirea Lui

Vineri, 16 octombrie 2020; timp 34:04; format 1080p * audio

Când a apărut printre noi, acum 2000 de ani, nu am recunoscut în El începătorul unei alte rase umane, deoarece nu l-am crezut pe Moise în descrierea lui precisă: „din mijlocul tău, dintre frații tăi.” Când Solul legământului va intra deodată în templul Său, din nou nu va fi recunoscut, deoarece nu l-am crezut pe Moise modern în descrierea lui precisă: „Fiul Omului este deplin calificat să fie începătorul unei omeniri care se va uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină.”

...***...

Colecția 2020

Copyright