Totul este gata...
Articole

Vindecători superficiali

1 iunie 1999 - gc

Articol

"Leagă în chip uşuratic rana fiicei poporului Meu, zicând: "Pace! Pace!" şi totuşi nu este pace!" (Ieremia 6,14).

Contextul acestui verset arată o permanentă stare de război între Dumnezeu şi poporul Său: "Mă voi certa cu voi, zice Domnul, şi Mă voi certa cu copiii copiilor voştri" (Ieremia 2,9).

"Grozave lucruri, urâcioase lucruri se fac în ţară" (Ieremia 5,30). "Toţi sunt nişte răzvrătiţi" (Ieremia 6, 28). "M-ai părăsit, ai dat înapoi; de aceea Îmi întind mâna împotriva ta şi te nimicesc: sunt sătul de milă" (Ieremia 15,6).

Pentru poporul lui Dumnezeu nu poate exista o situaţie mai nenorocită decât starea de război cu Dumnezeu. Este de neconceput să te numeşti poporul Său şi în acelaşi timp să lupţi împotriva Lui. Cu mici excepţii, se pare că fiecare generaţie de-a lungul istoriei a avut probleme în a identifica şi a recunoaşte această stare.

Poporul Său a demonstrat mereu o inconştientă vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu. Cu cât luptau mai tare împotriva Sa, cu atât mai tare pretindeau că sunt poporul ales. Ei ziceau: "Templul Domnului, Templul Domnului," adică "noi suntem poporul adevărat al lui Dumnezeu şi El locuieşte aici." Dar Domnul spunea: "Iată că voi vă hrăniţi cu nădejdi înşelătoare, care nu slujesc la nimic"(Ieremia 7, 8).

Acest "Pace! Pace!" era în realitate o înşelare a propriului popor, pe care cărturarii o foloseau mânaţi de înţelegerea faptului (adevărat) că un popor nu poate fi în război cu propriul Dumnezeu. Şi totuşi era război. "Pieirea ta, Israele, este că ai fost împotriva Mea" (Osea 13, 9).

"Îmi varsă lacrimi ochii zi şi noapte, şi nu se opresc. Căci fecioara, fiica poporului Meu, este greu lovită cu o rană foarte usturătoare" (Ieremia 14, 17).

În loc să identifice cauza reală a bolii, "M-au părăsit pe Mine," vindecătorii superficiali tratau efectul. Acest fel de tratament este numit "uşuratic." Pe termen lung, el nu poate duce decât la agravarea bolii. Când un popor este în război cu Dumnezeul lui, este o nebunie să-i spui că, de fapt, este pace.

"Şi mă voi certa cu copiii copiilor voştri." De ce? "Preoţii nu au întrebat: Unde este Domnul? Păzitorii Legii nu M-au cunoscut, păstorii sufleteşti Mi-au fost necredincioşi, proorocii au proorocit prin Baal, şi au alergat după cei ce nu sunt de nici un ajutor" (Ieremia 2, 8).

Avem aici cinci elemente de bază care pot identifica opoziţia împotriva lui Dumnezeu:

1 "Preoţii nu au întrebat: Unde este Domnul?"

Isus Hristos şi El răstignit, poziţia şi scopurile Sale în marea zi a ispăşirii, nu constitue interesul primordial în practica religioasă. El a ajuns una dintre doctrinele fundamentale, şi preoţii nu întreabă: "Unde este Domnul?" Ei văd seceta cumplită din ţară, dar nu întreabă "Unde este Domnul? Ce face El în Sfânta Sfintelor? De ce nu trece la judecarea celor vii?"

2 "Păzitorii legii nu Mă cunosc."

Noi am predicat legea până am ajuns uscaţi ca piscurile Ghilboa. Este adevărat că noi suntem păzitorii legii, dar pe El nu Îl cunoaştem, deşi "viaţa veşnică este aceasta, să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu." Limbajul nostru prezent este: "Dumnezeule, noi Te cunoaştem, noi, Israel!" (Osea 8, 2). Păzitorii legii Îl numesc pe Dumnezeul lor "nimicitorul."

3 "Păstorii sufleteşti Mi-au fost necredincioşi."

Rolul păstorului sufletesc este să îndrepte privirea turmei către Marele Păstor, Isus Hristos. "Când poporul nostru din diferite părţi se adună, învăţaţi pe fraţi, pentru cauza lui Hristos şi a sufletelor lor proprii, să nu se sprijinească pe braţ de carne" (Mărturii pentru predicatori, pag.327). "Dacă Domnul a mustrat pe poporul Său de pe vremuri pentru că neglijau să ceară sfat de la El când erau în greutăţi, nu se va indigna el oare în zilele noastre pe poporul Său, dacă în loc să se sprijine pe razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii pentru luminarea căii lor, ei se întorc de la Domnul pentru a primi ajutor de la fiinţe omeneşti care sunt tot atât de rătăcitoare şi fără putere ca şi ei?" (Mărturii pentru predicatori, pag.332). Nu se aude astăzi destul de des provocarea: "Dacă este adevărat, de ce mai marii noştri nu spun nimic?"

4 "Proorocii au proorocit prin Baal."

Câteva paragrafe inspirate, mai elocvente decât orice comentariu: "Epoca prezentă este una de idolatrie ca şi în zilele lui Ilie. Mulţimile au o concepţie greşită despre Dumnezeu şi caracterul Său, şi în realitate servesc unui zeu fals ca şi închinătorii lui Baal" (Patriarhi şi Profeţi, pag.177). "Cei care nu sunt deplin consacraţi lui Dumnezeu vor ajunge să facă lucrarea lui Satana în timp ce ei se mândresc că sunt în serviciul lui Hristos" (Mărturii vol.5, pag.103). "Dacă putere divină nu este adusă în experienţa poporului lui Dumnezeu, teorii false şi idei eronate vor lua minţile în stăpânire. Hristos şi neprihănirea Sa vor fi îndepărtate din experienţa multora, iar credinţa lor va fi fără putere şi fără viaţă" (RH 3 septembrie 1889).

5 "Şi au alergat după cei ce nu sunt de nici un ajutor."

"Cinstea şi politica nu pot lucra împreună în aceeaşi minte. Cu timpul, ori politica va fi alungată, iar adevărul şi cinstea vor lua stăpânirea, ori, dacă politica este cultivată, cinstea va fi uitată. Acestea două nu sunt niciodată în înţelegere, nu au nimic în comun. Una este profetul lui Baal, cealaltă profetul lui
Dumnezeu" (Mărturii vol.5, pag.96). Astăzi este mai vizibil ca oricând că ceea ce nu vine din convingere şi dragoste, poate fi obţinut prin mijloacele pe care lumea le socoteşte acceptabile: dezinformare, manipulare psihică, exacerbarea controlată a presiunii de grup, terorism spiritual, şi altele.

Ar fi exclus ca generaţia noastră să fie "copiii copiilor tăi?" Nu ne numim noi Israelul spiritual? Nu vor fi seminţiile lui Israel cele care vor primi sigiliul viului Dumnezeu în vremea sfârşitului? Nu se va deschide casei lui David şi locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat şi necurăţie (aluzie la ploaia târzie)?

Până nu vom recunoaşte că Dumnezeu este în ceartă cu poporul Său, noi vom continua să legăm în chip uşuratic rana fiicei poporului Său. Atâta timp cât vom continua să ne lăudăm că "noi Te cunoaştem, noi, Israel" deşi El spune că suntem "ticăloşi, nenorociţi, săraci, orbi şi goi," noi vom rămânea nişte vindecători superficiali.

Copyright