Totul este gata...
Video

Podcast - 26: Fără Mijlocitor

Luni, 27 iulie 2020; timp 60:00; format 1080p * audio

Câtă vreme pacea a domnit în Univers, nu a fost nevoie de cineva „la mijloc.” Dar cum a apărut nelegiuirea imediat a apărut un Mijlocitor. Această funcție vitală pentru păcătoși durează atâta timp cât nelegiuirea încă se găsește în tabără. Imediat cum nelegiuirea este ispășită, funcția de mijlocitor încetează.

...***...

Podcast 2020

Copyright