Totul este gata...
Video

Taina fărădelegii

Luni, 3 decembrie 2018; timp 1:15:29; format 1080p

Taina fără-de-legii este ascunsă chiar în Pomul Cunoștinței binelui și răului. Este temelia unei lumi lipsită de sistemul de operare divin, o lume funcționând pe baza legii păcatului și a morții. Adică un fals sistem de operare, pe care bisericile lumii se căznesc să-l facă să pară că este sistemul de operare autentic, cârpindu-l, lustruindu-l, fardându-l, proslăvindu-l, în speranța că vor reuși astfel să convertească pe omul cel vechi. Tot efortul este deșertăciune și goană după vânt, deoarece legea păcatului și a morții nu va putea fi niciodată convertită în legea Duhului de viață. Ferice de cei care vor vedea această ticăloșie.

...***...

Colecția - Dorin Lătăeanu

Copyright