Totul este gata...
Video

Podcast 98: Nu face parte dintre neamuri

Vineri, 19 noiembrie 2021; timp 34:34; format 1080p * audio

Despre cum o mișcare ridicată de Dumnezeu și destinată să lumineze pământul cu slava îngerului al treilea eșuează în lamentabila mocirlă laodiceană. Se întâmplă atunci când uităm istoria, când nu știm că „trecutul a fost șters, ștersătura a fost uitată, minciuna a devenit adevăr.”

...***...

Podcast 2021

Copyright