Totul este gata...
Video

Pe aceeași cale în lepădarea luminii

Vineri, 29 iulie 2016; timp 21:05; format 1080p * audio

Solia îngerului al treilea nu a fost validată de slabe argumente omenești și opinii contradictorii, ci de „dovezi copleșitoare,” așa cum spune martorul nostru ocular. Și totuși străjerii de pe zidurile Sionului nu văd în ea decât un lăstar dintr-un pământ uscat, fără frumusețe sau strălucire.
Copyright