Totul este gata...
Video

Ordine firească și canale neconvenționale

Vineri, 10 iunie 2016; timp 18:57; format 1080p * audio

Ni s-a spus foarte clar că în ultima intervenție a lui Dumnezeu pentru poporul Său, El va lucra „foarte diferit de ordinea firească a lucrurilor,” adică nu așa cum ne așteptăm noi. Din acest motiv, cei mai mulți se vor opune acelei lucrări.
Copyright