Totul este gata...
Video

Revolta lui Core, Datan și Abiram

Vineri, 1 iulie 2016; timp 19:44; format 1080p * audio

Concluzia cerului despre ce se întâmpla la Minneapolis în 1888, exprimată de îngerul raportor, este cât se poate de clară: „Poporul repetă aici revolta lui Core, Datan și Abiram.” Faptul că liderii de astăzi ai poporului lui Dumnezeu se împotrivesc soliei neprihănirii lui Hristos este dovada concludentă că revolta lui Core din 1888 nu a luat sfârșit.
Copyright