Totul este gata...
Video

Ziua Domnului

Vineri, 15 februarie 2019; timp 45:18; format 1080p * audio

Maleahi vorbește despre o zi a Domnului în care Soarele Neprihănirii va răsări cu tămăduire sub aripile lui, pentru toți cei care au iubit neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea. Pentru toți ceilalți — oricât de mult sau strident au strigat ei „templul Domului, templul Domnului” — va fi ca miriștea consumată de foc. Iar acest foc va fi declanșat de propriile lor scântei, nicidecum de Soarele neprihănirii. Atunci vor înțelege toți cât de gravă a fost pandemia laodiceană și cât de iluzorii au fost plasturii care au ascuns de ochiul public cangrena provocată de legea păcatului și a morții, lege pe care au luptat cu disperare să o convertească. Disperare pe care au numit-o mereu „lupta cea bună a credinței.” Ce așteptați voi de la ziua Domnului?

...***...

Colecția 2019

Copyright