Totul este gata...
Video

Galateni nechibzuiți

Vineri, 25 ianuarie 2019; timp 37:05; format 1080p * audio

Galatenii vremii lui Pavel au putut fi atât de ușor de păcălit deoarece nu înțelegeau corect natura păcatului și rolul legii. Nu știau nimic despre legea păcatului și a morții scrisă adânc în inimă și minte, nici despre taina evlaviei oglindită în sanctuar. Așa se explică succesul iudaizanților în Galatia. Galatenii vremii noastre vor pica în fața acelorași subtile amăgiri legate exact de aceleași subiecte. De aceea am fost avertizați că Satana a făcut eforturi permanente de a mistifica „caracterul lui Dumnezeu, natura păcatului și adevăratele chestiuni din marea controversă.” Prevenit înseamnă pregătit.

...***...

Colecția 2019

Copyright