Totul este gata...
Video

O foarte prețioasă solie

Vineri, 22 aprilie 2016; timp 31:48; format 1080p * audio

Astăzi începem o serie de prezentări ale pasajelor esențiale cu privire la episodul 1888, așa cum sunt văzute ele de singurul martor ocular pe care putem conta în dezbaterea aprinsă din jurul neprihănirii lui Hristos. Ele ne ajută să înțelegem mai bine scopul și rolul soliei îngerului al treilea, al cărei început a fost 1888.
Copyright