Totul este gata...
Video

Au respins solia harului vindecător

Vineri, 8 iulie 2016; timp 13:04; format 1080p * audio

Respingerea soliei 1888, spune martorul nostru ocular, înseamnă respingerea lui Hristos, iar consecința imediată este teribilă: „Vă așezați sub controlul prințului întunericului.” De peste un secol stăm sub acest control și nu pricepem, deoarece chiar acesta este scopul controlului, să nu pricepem.
Copyright